Skip to content Skip to navigation

MVO Nederland

ONZE ORGANISATIE

MVO Nederland gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. In onze visie spelen bedrijven een sleutelrol bij het realiseren van weerbare en gelukkige mensen (people), een rijke natuur (planet) en een gezonde economie (profit). Maar bedrijven kunnen dat niet alleen. Overheden, kennisinstellingen, ngo’s, vakbonden zijn belangrijke stakeholders voor het realiseren van een transitie  naar een duurzame wereld. Onze missie is partijen samen te brengen en samen verandering tot stand te brengen.

Wij willen vooral impact realiseren op de volgende terreinen:

  • klimaat en energie ( wij streven naar klimaatneutrale bedrijven),
  • grondstoffen, materialen en afval (wij streven naar ‘zero waste’ bedrijven),
  • de werkende en weerbare mens (wij streven naar bedrijven, ketens en een samenleving waar ieder talent ertoe doet en volwaardig kan meedoen)

Onze missie is het inspireren, verbinden en versnellen van zo veel mogelijk bedrijven en organisaties op  weg naar  klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en sterke en stabiele bedrijfsresultaten.

CSR EUROPE

Dat doen we niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Daarom zijn we lid van CSR Europe, de snel groeiende Europese koepel van nationale MVO organisaties. Zij vertegenwoordigen met elkaar ruim 10.000 bedrijven. MVO Nederland neemt hiervan als grootste Europese MVO-netwerk zo'n 20% voor haar rekening en is met haar aanpak een koploper binnen CSR Europe.

In juni 2015 presenteerden de leden van CSR Europe een gezamenlijk MVO-manifest waarmee we politiek en bedrijfsleven oproepen tot hogere ambities en meer samenwerking. Transparantie, mensenrechten, innovatie, een lage footprint, circulaire economie en meer banen staan in deze oproep centraal. Door op deze terreinen nauwer met elkaar samen te werken kan Europa een wereldvoorbeeld worden van een circulaire en inclusieve economie. En dat is precies wat we ook in eigen land nastreven met ons Ambitie 2020-programma.

 

 

Contactgegevens

Regio: Landelijk
Adres: Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MH te Utrecht

Website